Elektrische keuring

Sedert 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van een huis of appartement dat vóór 1981 gebouwd werd. Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd. Bij een elektrische keuring wordt gecontroleerd of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties). Ook als er uitbreidingen en vernieuwingen zijn van een installatie, wordt hiervan een keuringsattest afgeleverd. 

Indien er inbreuken op de installatie vastgesteld worden, moeten die zo vlug mogelijk verholpen worden. Na de vereiste aanpassingen, volgt een bijkomende keuring. Een nieuwe controle door een erkend keuringsorganisme is verplicht om de 25 jaar. De referenties van het proces-verbaal van het controleonderzoek - ongeacht het resultaat - moeten worden vermeld in de authentieke akte en de verkoper moet dit document voorleggen bij de verkoop.Deze wettelijke bepalingen zijn belangrijk! Wanneer in een woning een ernstig ongeluk gebeurt, zal deverzekeraar of het parket altijd onderzoeken of aan de voorschriften werd voldaan.De kosten voor het opstellen van een keuringsverslag zijn volledig ten laste van de eigenaar van het pand.Volgens de statistieken zijn gebrekkige elektrische installaties verantwoordelijk voor 15 % van alle woningbranden en woningongevallen in ons land.

Het ontbreken van de aarding, onaangepaste leidingen en zekeringen zijn de meest voorkomende tekortkomingen in oudere woningen.
 

Mazouttankkeuring

Zowel nieuwe als bestaande tanks moeten regelmatig gecontroleerd worden. Als je tank niet gekeurd is, ben je ook niet verzekerd in het geval van een lek.
Wanneer je een nieuwe tank installeert of overschakelt op een andere manier van verwarmen, is het wettelijk verplicht om je oude mazouttank te neutraliseren. Dit om te vermijden dat je oude tank straks gaat lekken en er restanten van mazout in de bodem terechtkomen.

Wetgeving

Meer info over de wetgeving vindt u hier!

Sinds 1/8/2000 moeten alle tanks uitgerust zijn met een overvulbeveiligingsysteem. Dit is met een fluit of met een automatische overvulbeveiligingsonde.

Alle ondergrondse tanks moeten al een eerste controle ondergaan hebben vóór 1/8/2002. Alle bovengrondse tanks moeten een eerste controle ondergaan hebben vóór 1/8/2003. Sindsdien mag geen enkele tank meer gevuld worden die niet goedgekeurd en aldus voorzien is met een groene dop of kenplaat.
Na deze eerste keuring moeten de tanks periodiek herkeurd worden.
Deze periodiciteit hangt af van de inhoud, de plaats, het materiaal van de tank en waarvoor de tank gebruikt wordt.Het gedetailleerde conformiteitsattest met SV nummer moet en wordt steeds aan de klant afgegeven.

Vraag u keuring hier aan! 

Uw tank: Bestaande metalen enkelwandige tank voor verwarming van particuliere woning:

Keuring

Bovengronds

Ondergronds

<5000 liter

Geen keuring meer

5-jaarlijks

>5000 liter

3-jaarlijks

2-jaarlijks