Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de private waterafvoer.

Vanaf 1 Juli 2011 is de keuring verplicht in volgende gevallen:

  • Bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen
  • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA
  • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd