ELEKTRISCHE KEURING

Elektrische Keuring

Voor Wie?

Sedert 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van een huis of appartement dat vóór 1981 gebouwd werd. Ook bij nieuwbouw moet uw elektrische installatie voor de eerste ingebruikname gekeurd worden. En zelfs wanneer u uw huidige elektrische installatie laat wijzigen moet deze gekeurd worden!

Elektrische Keuring

Wat is een Elektrische Keuring?

Bij een elektrische keuring wordt gecontroleerd of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties). Ook als er uitbreidingen en vernieuwingen zijn van een installatie, wordt hiervan een keuringsattest afgeleverd. 

Wanneer in een woning een ernstig ongeluk gebeurt, zal de verzekeraar of het parket altijd onderzoeken of aan de voorschriften werd voldaan.De kosten voor het opstellen van een keuringsverslag zijn volledig ten laste van de eigenaar van het pand.Volgens de statistieken zijn gebrekkige elektrische installaties verantwoordelijk voor 15 % van alle woningbranden en woningongevallen in ons land.

Cartimax

Elektrische keuring

Sedert 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van een huis of appartement dat vóór 1981 gebouwd werd. Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd. Bij een elektrische keuring wordt gecontroleerd of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties). Ook als er uitbreidingen en vernieuwingen zijn van een installatie, wordt hiervan een keuringsattest afgeleverd. Indien er inbreuken op de installatie vastgesteld worden, moeten die zo vlug mogelijk verholpen worden. Na de vereiste aanpassingen, volgt een bijkomende keuring. Een nieuwe controle door een erkend keuringsorganisme is verplicht om de 25 jaar. De referenties van het proces-verbaal van het controleonderzoek – ongeacht het resultaat – moeten worden vermeld in de authentieke akte en de verkoper moet dit document voorleggen bij de verkoop.Deze wettelijke bepalingen zijn belangrijk! Wanneer in een woning een ernstig ongeluk gebeurt, zal deverzekeraar of het parket altijd onderzoeken of aan de voorschriften werd voldaan.De kosten voor het opstellen van een keuringsverslag zijn volledig ten laste van de eigenaar van het pand.Volgens de statistieken zijn gebrekkige elektrische installaties verantwoordelijk voor 15 % van alle woningbranden en woningongevallen in ons land. Het ontbreken van de aarding, onaangepaste leidingen en zekeringen zijn de meest voorkomende tekortkomingen in oudere woningen.
 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Hulp nodig bij uw Keuringen?

Contact Form Demo
Certimax - Asbestattest - EPC - Rioolkeuring