RIOOLKEURING

LEREN KENNEN

Voor Wie?

Een rioolkeuring is verplicht bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen, (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA 

LEREN KENNEN

Wat is een Rioolkeuring?

Bij nieuwbouw of renovaties, moet u de privéwaterafvoer/riool laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater goed is afgesloten en of afvalwater en regenwater goed gescheiden worden.

RIOOLKEURING

Vanaf 1 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de private waterafvoer.

Vanaf 1 Juli 2011 is de keuring verplicht in volgende gevallen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Hulp nodig bij uw Keuringen?

Contact Form Demo