Mazouttank keuring

LEREN KENNEN

Voor Wie?

Heeft u een mazouttank / stookolietank? Dan moet deze regelmatig gecontroleerd worden. Als je tank niet gekeurd is, ben je ook niet verzekerd in het geval van een lek.

Wanneer je een nieuwe tank installeert of overschakelt op een andere manier van verwarmen, is het wettelijk verplicht om je oude mazouttank te neutraliseren. Dit om te vermijden dat je oude tank straks gaat lekken en er restanten van mazout in de bodem terechtkomen.

PROCEDURE

Mazouttank keuring

Een stookolietank moet gecontroleerd worden door een erkende technicus stookolietanks of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

Lees hier meer

Certimax

Frequentie Controles

Hoe vaak u uw tank moet laten controleren hangt af van 2 factoren: Volume & of de tank Boven- Ondergronds is. Check het volume in de verticale kolom n de plaatsing op de horizontale rij en zo kunt u exact terugvinden hoe frequent u uw tank moet laten controleren!

Keuring Bovengronds Ondergronds
<5000 liter Geen keuring meer 5-jaarlijks
>5000 liter 3-jaarlijks 2-jaarlijks


NEEM CONTACT MET ONS OP

Hulp nodig bij uw Keuringen?

Contact Form Demo
Certimax - Asbestattest - EPC - Rioolkeuring